Klacht indienen

Het kan gebeuren dat geleverde zorg niet voldoet aan jou verwachting. Uitgangspunt is dat bij onenigheid wij eerst samen in gesprek proberen te gaan. Je kunt dit alleen aankaarten, maar je kan je ook laten ondersteunen in dit proces door een vertrouwenspersoon middels een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze persoon kan jou bijstaan in het overbrengen van eventuele onvrede over zorgverlening. Iedere gemeente moet onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) beschikbaar stellen voor haar inwoners. Dit wordt meestal door één of meer organisaties uitgevoerd. Een actueel overzicht van onafhankelijke cliëntondersteuning per gemeente is te vinden op regelhulp.nl een website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (OCO-overzicht).

In het geval het niet lukt om de klacht samen met mij als zorgaanbieder naar tevredenheid op te lossen, kun je een beroep doen op het Klachtenportaal Zorg waar ik bij aangesloten ben.

De ervaren en onafhankelijke klachtenfunctionarissen van Klachtenportaal Zorg vinden persoonlijk contact vanzelfsprekend. Zij komen naar je toe voor een gesprek. Door zorgvuldig te luisteren en de verschillende perspectieven goed te vertalen, voel jij je hopelijk echt gehoord: de basis voor het oplossen van de ontevredenheid met wederzijds begrip. Heb je advies of ondersteuning nodig, of wil je een klacht indienen over de geleverde zorg? Via onderstaande knop krijg jij toegang tot een formulier waarmee je een melding doen kunt. Vervolgens zal er op korte termijn door Klachtenportaal Zorg contact met je worden opgenomen.

De Doortrapper is sinds 21 maart 2014 lid van Klachtenportaal Zorg met registratienummer: 227. Het lidmaatschap betreft:

  • Klachtenregeling;
  • Onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  • Klachtencommissie jeugd (jeugdzorg onder de Jeugdwet);
  • Klachtencommissie WMO;
  • Aansluiting bij de Wkkgz erkende Geschilleninstantie KPZ.

Wat gebeurt er nadat je een klacht hebt ingediend?

Zodra je een klacht hebt ingediend via de link (per e-mail of per post), neemt een van de onafhankelijke en ervaren klachtenfunctionarissen contact met je op. Hier zitten voor jou geen kosten aan verbonden.

De klachtenfunctionaris onderzoekt de daadwerkelijke klacht en de gewenste oplossing. Klachtenportaal Zorg vindt persoonlijk contact vanzelfsprekend, daarom komen zij naar jou, als je dat wenst. Door zorgvuldig en onpartijdig te luisteren en de verschillende perspectieven goed te vertalen, voel jij je weer echt gehoord. De rol van de klachtenfunctionaris is die van bemiddelaar. Hij of zij overlegt dus ook met mij als zorgaanbieder. Als  je uiteindelijk samen met de klachtenfunctionaris en mij als zorgaanbieder om tafel gaat, ligt de oplossing vaak al binnen handbereik.

We bereiken het mooiste resultaat als de klachtenprocedure beëindigd mag worden, omdat de klacht naar tevredenheid is opgelost. Gelukkig is dat ook heel vaak het geval: in de praktijk wordt meer dan 90% van de zaken die Klachtenportaal Zorg behandelt, door beide partijen naar tevredenheid afgehandeld.