De Doortrapper coacht en begeleidt mensen uit Twente die een vorm van autisme of ADHD hebben

Afgestemd Maatwerk

Voor veel mensen met een vorm van autisme of ADHD is het een droom om net als ieder ander een normaal, zelfstandig leven te leiden. De Doortrapper helpt daarbij. Dat doen wij met oog voor de persoonlijke situatie van de cliënt én die van zijn omgeving.

Unieke Benadering

Onze unieke benadering wordt gekenmerkt door de integratie van fysieke activiteiten in het hulpverleningstraject. Door samen op de fiets te stappen, worden opgebouwde stresshormonen afgebroken en raakt een persoon negatieve energie op een gezonde manier kwijt.

Stap in de juiste richting

De Doortrapper probeert het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar hanteert een effectief bewezen methode die werkt. Elke omwenteling van de trapper symboliseert daarbij een stap in de juiste richting. Zo wordt er gestaag gewerkt aan het bereiken van persoonlijke doelstellingen, en hiermee komt de droom van iemand steeds dichterbij.

Onze Missie, Visie & Strategie

Missie

De Doortrapper coacht en begeleidt mensen met een vorm van autisme of ADHD. Individuele gesprekken en fysieke activiteiten vormen onderdeel van een uitgebalanceerd hulpverleningstraject gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt.

Visie

Soms hebben mensen hulp nodig bij het formuleren van doelen, het stellen van prioriteiten en het nemen van belangrijke beslissingen. De Doortrapper ziet hulpverlening als een geïntegreerd geheel. Wij geloven in de talenten en intrinsieke kwaliteiten van individuen en stimuleren de bewustwording en verdere ontwikkeling hiervan.

Strategie

Mensen met een vorm van autisme of ADHD zijn zich, vaak meer dan hun leeftijdsgenoten, bewust van prikkels waaraan zij in het dagelijks leven worden blootgesteld. Door een relatief laag lichaamsbewustzijn en minder goed ontwikkelde verbale vaardigheden kan het voor hen lastig zijn om hun emoties te kanaliseren en te delen met anderen. Een fysieke manier van communiceren vormt daarom een adequaat uitgangspunt om andere vormen van communicatie te ontwikkelen.De Doortrapper maakt bewust gebruik van de fiets als schakel tussen cliënt en hulpverlener. De fysieke activiteiten leveren een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van fundamentele motorische vaardigheden en vereenvoudigen de communicatie tussen hulpverlener en cliënt. De hieruit voortvloeiende individuele gesprekken stimuleren innerlijke bewustwording en het vermogen gevoelens en gedachten beter onder woorden te brengen. Door de verkregen zelfkennis en geleverde fysieke prestaties wordt het zelfbewustzijn van de cliënt vergroot.Dit toegenomen zelfbewustzijn vormt de basis voor het bereiken van persoonlijke doelstellingen zoals het verbeteren van sociale vaardigheden, het vergroten van het zelfvertrouwen en het versterken van het zelfstandig functioneren. De Doortrapper onderscheidt zich door cliënten net even dat beetje extra aandacht te geven dat nodig is om iemand te laten geloven in zijn unieke persoonlijkheid en intrinsieke kwaliteiten. Hiermee stimuleren wij op een laagdrempelige maar tegelijkertijd uitdagende manier participatie en zelfredzaamheid in de samenleving.

In het kader van de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg is De Doortrapper aangesloten bij Klachtenportaal Zorg

Robbert Noordhoek
Robbert NoordhoekCoach & Begeleider
Ik ben ervaringsdeskundige en gecertificeerd Autismevriendelijke Coach en begeleider en maatschappelijk werker. In 2008 trok ik twee weken lang door het hooggebergte van Nepal, de Himalaya’s. Toen ik na een behoorlijke klimtocht op vijf kilometer hoogte naar beneden keek, ervoer ik een enorme rust in mijn hoofd. Na jaren storm was dat erg verhelderend. Vier jaar later heeft deze ervaring mij geïnspireerd om in 2012 een eigen onderneming te beginnen in het begeleiden en coachen van mensen met een vorm van autisme of ADHD. Daarbij zet ik beweging en mijn ervaringsdeskundigheid in als middel om met elkaar in gesprek te komen. Omdat er in Nederland geen bergen zijn, pak ik graag de fiets of de benenwagen om op pad te gaan en samen punten op een rij te zetten.

De Doortrapper heeft als zorgaanbieder een raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen met de 14 Twentse gemeenten en kan op deze manier individuele begeleiding leveren vanuit de nieuwe WMO (AGB-code: 98105199)

Coaching & Individuele Begeleiding

De Doortrapper richt zich primair op mensen met een vorm van autisme zoals PDD-NOS, klassiek autisme of het syndroom van Asperger, maar ook personen met ADHD of ADD. Ook mensen zonder baan die vanwege hun autisme of ADHD niet in staat zijn om aan reguliere re-integratietrajecten deel te nemen kunnen terecht bij De Doortrapper.In nauw overleg wordt bepaald welk begeleidingstraject optimaal aansluit bij je behoeften en doelen. Vervolgens ga ik samen met jou zo snel mogelijk aan de slag! Tijdens gestructureerde gesprekken wordt er gereflecteerd op ervaringen en concrete leermomenten. In het kader van de persoonlijke doelstellingen wordt hierbij ook de toekomst uitgebreid besproken.

Coaching & Individuele Begeleiding omvat onder andere:

 • Ondersteuning bij het naar vermogen kunnen ontwikkelen en participeren in de samenleving;
 • Ondersteuning bij het zoveel mogelijk bewaren van de balans tussen draaglast en draagkracht van de persoon met autisme of ADHD en zijn of haar naastbetrokkenen;
 • Ondersteuning bij het voorkomen van structurele overbelasting en de problemen die dat met zich meebrengt;
 • Ondersteuning bij het vergroten van zelfredzaamheid, zelfreflectie en zelfinzicht;
 • Ondersteuning van de regie over het eigen leven;
 • Ondersteuning bij het creëren van voorwaarden om succesvol te kunnen studeren.

Life is like riding a bicycle, to keep your balance you must keep moving– Albert Einstein

Vergoeding

Gratis adviesgesprek

Wanneer je interesse hebt in de diensten van De Doortrapper, kun je contact opnemen voor een gratis adviesgesprek. In dit eerste gesprek wordt de hulpvraag besproken, wat De Doortrapper voor je kan doen en hoe de opzet van het traject er uit kan zien.

Intakegesprek

Wil je na het adviesgesprek gebruik maken van de diensten van De Doortrapper, dan volgt een intakegesprek. In dit gesprek zullen we dieper ingaan op de doelen en de frequentie van de begeleiding. De doelen waaraan gewerkt gaat worden, komen te staan in een begeleidingsplan. Dit plan krijg je na het gesprek via de mail of, indien gewenst, via de post toegestuurd. Eveneens zal gevraagd worden een zorgovereenkomst te tekenen, waarin je aangeeft akkoord te gaan met de begeleiding.

Beschikking

De Doortrapper biedt gepaste individuele begeleiding die in veel gevallen vanuit de WMO kan worden vergoed. De Doortrapper is één van de gegunde zorgaanbieders in Twente. Hiervoor is wel een beschikking nodig (AGB-code: 98105199). In deze beschikking staat vast hoeveel zorg er kan worden geboden en in welke vorm. Het zorgloket van je gemeente kan je hierbij helpen. Ook is het mogelijk om ondersteuning te financieren vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Voor verdere informatie omtrent de nieuwe WMO, een persoonsgebonden budget of het ontvangen van particuliere ondersteuning, kan er altijd contact worden opgenomen. Een adviesgesprek is kosteloos.

Wachtlijst

Op dit moment kan ondersteuning niet direct aanvangen. De Doortrapper hanteert een korte wachtlijst en streeft naar plaatsing binnen drie maanden. Vrijblijvende kennismakingen zijn altijd mogelijk en neem vooral ook contact op indien er vragen zijn over een eventuele start.

De Doortrapper draagt bij aan duurzaamheid door de fiets in te zetten als transportmiddel. In de gevallen dat de afstand die moet worden afgelegd te groot is, wordt er gebruik gemaakt van een car sharing initiatief. Daardoor vermindert het autogebruik gemiddeld 12.000 km per jaar en dat bespaart jaarlijks 1180 tot 2038 kg CO²-equivalenten

Neem gerust contact met mij op voor een gratis adviesgesprek

Via onderstaande knop kan er contact met mij worden opgenomen. Je wordt dan doorgeleid naar een veilige omgeving in Zivver. Op die manier blijft informatie die je met mij delen wilt vertrouwelijk én kunnen derden geen toegang krijgen. Mocht je liever op een andere manier contact leggen, staan hier rechts andere mogelijkheden.

Contact Informatie

Bedankt voor het bezoeken van deze website, neem gerust contact op, voor een gratis adviesgesprek, het bespreken van een persoonlijk probleem of stellen van een vraag.

 • Robbert Noordhoek

 • Waldeckstraat 3A, 7513BR Enschede

 • 06-48463608

 • info@dedoortrapper.nl
 • KvK-nummer: 56891040

 • btw-identificatienummer: NL001394427B90

 • AGB-code: 98105199