De Doortrapper coacht en begeleidt mensen uit Hengelo die ADHD of ADD hebben

De Doortrapper coacht en begeleidt mensen met ADHD of ADD uit Hengelo. Individuele gesprekken en fysieke activiteiten vormen onderdeel van een uitgebalanceerd hulpverleningstraject gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt.

Soms hebben mensen hulp nodig bij het formuleren van doelen, het stellen van prioriteiten en het nemen van belangrijke beslissingen. De Doortrapper ziet hulpverlening als een geïntegreerd geheel. Wij geloven in de talenten en intrinsieke kwaliteiten van individuen en stimuleren de bewustwording en verdere ontwikkeling hiervan.
Strategie

Mensen met ADHD of ADD zijn zich, vaak meer dan hun leeftijdsgenoten, bewust van prikkels waaraan zij in het dagelijks leven worden blootgesteld. Door een relatief laag lichaamsbewustzijn en minder goed ontwikkelde verbale vaardigheden kan het voor hen lastig zijn om hun emoties te kanaliseren en te delen met anderen. Een fysieke manier van communiceren vormt daarom een adequaat uitgangspunt om andere vormen van communicatie te ontwikkelen. De Doortrapper maakt bewust gebruik van de fiets als schakel tussen cliënt en hulpverlener. De fysieke activiteiten leveren een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van fundamentele motorische vaardigheden en vereenvoudigen de communicatie tussen hulpverlener en cliënt. De hieruit voortvloeiende individuele gesprekken stimuleren innerlijke bewustwording en het vermogen gevoelens en gedachten beter onder woorden te brengen. Door de verkregen zelfkennis en geleverde fysieke prestaties wordt het zelfbewustzijn van de cliënt vergroot. Dit toegenomen zelfbewustzijn vormt de basis voor het bereiken van persoonlijke doelstellingen zoals het verbeteren van sociale vaardigheden, het vergroten van het zelfvertrouwen en het versterken van het zelfstandig functioneren. De Doortrapper onderscheidt zich door cliënten net even dat beetje extra aandacht te geven dat nodig is om iemand te laten geloven in zijn unieke persoonlijkheid en intrinsieke kwaliteiten. Hiermee stimuleren wij op een laagdrempelige maar tegelijkertijd uitdagende manier participatie en zelfredzaamheid in de samenleving.

Om ondersteuning van de Doortrapper in te schakelen in Hengelo vanuit de WMO, dien je contact op te nemen met Zorgloket Hengelo. Zij plannen een gesprek met je in waarin je hulpvraag onderzocht wordt en bepaald wordt of je aanspraak kunt maken op ondersteuning. Je kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Telefoon: (0)14 074 (keuze 1), maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.