Vergoeding

Hoe kunnen diensten van De Doortrapper worden vergoed

Gratis adviesgesprek

Wanneer je interesse hebt in de diensten van De Doortrapper, kun je contact opnemen voor een gratis adviesgesprek. In dit eerste gesprek wordt de hulpvraag besproken, wat De Doortrapper voor je kan doen en hoe de opzet van het traject er uit kan zien.

Intakegesprek

Wil je na het adviesgesprek gebruik maken van de diensten van De Doortrapper, dan volgt een intakegesprek. In dit gesprek zullen we dieper ingaan op de doelen en de frequentie van de begeleiding. De doelen waaraan gewerkt gaat worden, komen te staan in een begeleidingsplan. Dit plan krijg je na het gesprek via de mail of, indien gewenst, via de post toegestuurd. Eveneens zal gevraagd worden een zorgovereenkomst te tekenen, waarin je aangeeft akkoord te gaan met de begeleiding.

Beschikking

De Doortrapper biedt gepaste individuele begeleiding die in veel gevallen vanuit de nieuwe WMO of Jeugdwet kan worden vergoed. De Doortrapper is via Zorgondernemers Twente één van de gegunde zorgaanbieders in Twente. Hiervoor is wel een beschikking nodig. In deze beschikking staat vast hoeveel zorg er kan worden geboden en in welke vorm. Het zorgloket van je gemeente kan je hierbij helpen. Ook is het mogelijk om ondersteuning te financieren vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Voor verdere informatie omtrent de nieuwe WMO of Jeugdwet, een persoonsgebonden budget, of het ontvangen van particuliere ondersteuning, kan er altijd contact worden opgenomen. Een adviesgesprek is kosteloos.