Coaching & Begeleiding

Hoe gaat het in zijn werk

Coaching & Individuele Begeleiding

De Doortrapper richt zich primair op mensen met een vorm van autisme zoals PDD-NOS, klassiek autisme of het syndroom van Asperger, maar ook personen met ADHD of ADD. Ook mensen zonder baan die vanwege hun autisme of ADHD niet in staat zijn om aan reguliere re-integratietrajecten deel te nemen kunnen terecht bij De Doortrapper.

In nauw overleg wordt bepaald welk begeleidingstraject optimaal aansluit bij je behoeften en doelen. Vervolgens ga ik samen met jou zo snel mogelijk aan de slag! Tijdens gestructureerde gesprekken wordt er gereflecteerd op ervaringen en concrete leermomenten. In het kader van de persoonlijke doelstellingen wordt hierbij ook de toekomst uitgebreid besproken.

Coaching & Individuele Begeleiding omvat onder andere:

  • Ondersteuning bij het naar vermogen kunnen ontwikkelen en participeren in de samenleving
  • Ondersteuning bij het zoveel mogelijk bewaren van de balans tussen draaglast en draagkracht van de persoon met autisme of ADHD en zijn of haar naastbetrokkenen
  • Ondersteuning bij het voorkomen van structurele overbelasting en de problemen die dat met zich meebrengt
  • Ondersteuning bij het vergroten van zelfredzaamheid, zelfreflectie en zelfinzicht
  • Ondersteuning van de regie over het eigen leven

Zoals beschreven door vanuit autisme bekeken