Coaching & Begeleiding

Hoe gaat het in zijn werk

Coaching & Individuele Begeleiding

De Doortrapper richt zich primair op mensen met een vorm van autisme zoals PDD-NOS, klassiek autisme of het syndroom van Asperger, maar ook personen met ADHD of ADD. Ook mensen zonder baan die vanwege hun autisme of ADHD niet in staat zijn om aan reguliere re-integratietrajecten deel te nemen kunnen terecht bij De Doortrapper.

In nauw overleg wordt bepaald begeleidingstraject optimaal aansluit bij je behoeften en doelen. Vervolgens ga ik samen met jou zo snel mogelijk aan de slag! Tijdens gestructureerde gesprekken wordt er gereflecteerd op ervaringen en concrete leermomenten. In het kader van de persoonlijke doelstellingen wordt hierbij ook de toekomst uitgebreid besproken.

Coaching & Individuele Begeleiding omvat onder andere:

  • Ondersteuning bij sociale vaardigheden
  • Ondersteuning bij het structureren en regisseren van dagelijkse activiteiten
  • Ondersteuning bij professionele zorgbemiddeling
  • Ondersteuning bij het regelen van financiële zaken
  • Ondersteuning bij het accepteren en omgaan van Autisme of ADHD