logo

De Doortrapper coacht en begeleidt mensen uit Twente die een vorm van autisme of ADHD hebben

Afgestemd Maatwerk

Voor veel mensen met een vorm van autisme of ADHD is het een droom om net als ieder ander een normaal, zelfstandig leven te leiden. De Doortrapper helpt daarbij. Dat doen wij met oog voor de persoonlijke situatie van de cliënt én die van zijn omgeving.

Missie, Visie & Strategie

Unieke Benadering

Onze unieke benadering wordt gekenmerkt door de integratie van fysieke activiteiten in het hulpverleningstraject. Door samen op de fiets te stappen, worden opgebouwde stresshormonen afgebroken en raakt een persoon negatieve energie op een gezonde manier kwijt.

Coaching & Begeleiding

Stap in de juiste richting

De Doortrapper probeert het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar hanteert een effectief bewezen methode die werkt. Elke omwenteling van de trapper symboliseert daarbij een stap in de juiste richting. Zo wordt er gestaag gewerkt aan het bereiken van persoonlijke doelstellingen, en hiermee komt de droom van iemand steeds dichterbij.

Tarieven

Aangesloten bij de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, geregistreerd vooraanmelding Kwaliteitsregister Jeugd en gecertificeerd Autismevriendelijke Coach

De Doortrapper

Onze Missie, Visie & Strategie

Missie

De Doortrapper coacht en begeleidt mensen met een vorm van autisme of ADHD. Individuele gesprekken en fysieke activiteiten vormen onderdeel van een uitgebalanceerd hulpverleningstraject gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt.

Visie

Soms hebben mensen hulp nodig bij het formuleren van doelen, het stellen van prioriteiten en het nemen van belangrijke beslissingen. De Doortrapper ziet hulpverlening als een geïntegreerd geheel. Wij geloven in de talenten en intrinsieke kwaliteiten van individuen en stimuleren de bewustwording en verdere ontwikkeling hiervan.

Strategie

Mensen met een vorm van autisme of ADHD zijn zich, vaak meer dan hun leeftijdsgenoten, bewust van prikkels waaraan zij in het dagelijks leven worden blootgesteld. Door een relatief laag lichaamsbewustzijn en minder goed ontwikkelde verbale vaardigheden kan het voor hen lastig zijn om hun emoties te kanaliseren en te delen met anderen. Een fysieke manier van communiceren vormt daarom een adequaat uitgangspunt om andere vormen van communicatie te ontwikkelen.

De Doortrapper maakt bewust gebruik van de fiets als schakel tussen cliënt en hulpverlener. De fysieke activiteiten leveren een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van fundamentele motorische vaardigheden en vereenvoudigen de communicatie tussen hulpverlener en cliënt. De hieruit voortvloeiende individuele gesprekken stimuleren innerlijke bewustwording en het vermogen gevoelens en gedachten beter onder woorden te brengen. Door de verkregen zelfkennis en geleverde fysieke prestaties wordt het zelfbewustzijn van de cliënt vergroot.

Dit toegenomen zelfbewustzijn vormt de basis voor het bereiken van persoonlijke doelstellingen zoals het verbeteren van sociale vaardigheden, het vergroten van het zelfvertrouwen en het versterken van het zelfstandig functioneren. De Doortrapper onderscheidt zich door cliënten net even dat beetje extra aandacht te geven dat nodig is om iemand te laten geloven in zijn unieke persoonlijkheid en intrinsieke kwaliteiten. Hiermee stimuleren wij op een laagdrempelige maar tegelijkertijd uitdagende manier participatie en zelfredzaamheid in de samenleving.

Gratis adviesgesprek aanvragen

Robbert Noordhoek

Robbert Noordhoek

Coach & Begeleider

Ik ben ervaringsdeskundige en gecertificeerd Autismevriendelijke Coach en begeleider, maatschappelijk werker en Zorgondernemer in Twente. In 2008 trok ik twee weken lang door het hooggebergte van Nepal de Himalaya’s. Toen ik na een behoorlijke klimtocht op vijf kilometer hoogte naar beneden keek, ervoer ik een enorme rust in mijn hoofd. Na jaren storm was dat erg verhelderend. Vier jaar later heeft deze ervaring mij geïnspireerd om in 2012 een eigen onderneming te beginnen in het begeleiden en coachen van mensen met een vorm van autisme of ADHD. Daarbij zet ik beweging en mijn ervaringsdeskundigheid in als middel om met elkaar in gesprek te komen. Omdat er in Nederland geen bergen zijn, pak ik graag de fiets of de benenwagen om op pad te gaan en samen punten op een rij te zetten.

De Doortrapper heeft als zorgaanbieder via Zorgondernemers Twente een raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen met de 14 Twentse gemeenten en kan op deze manier individuele begeleiding leveren vanuit de nieuwe WMO en Jeugdwet

Coaching & Begeleiding

Hoe gaat het in zijn werk

Coaching & Individuele Begeleiding

De Doortrapper richt zich primair op mensen met een vorm van autisme zoals PDD-NOS, klassiek autisme of het syndroom van Asperger, maar ook personen met ADHD of ADD. Ook mensen zonder baan die vanwege hun autisme of ADHD niet in staat zijn om aan reguliere re-integratietrajecten deel te nemen kunnen terecht bij De Doortrapper. Tot slot bieden wij ondersteuning aan jong volwassenen met gedrags- of sociale problemen waarvan de ouders of verantwoordelijken willen voorkomen dat zij uit huis worden geplaatst. Dit kan bijvoorbeeld ter voorkoming van een justitiële opname of dreigende schooluitval zijn.

In nauw overleg met ouders of verzorgers bepalen wij vooraf welk behandel- of begeleidingstraject optimaal aansluit bij de behoeften en doelen van de jongere. Vervolgens gaan wij zo snel mogelijk met de cliënt aan de slag en wordt hij of zij direct in een actieve situatie gebracht. Tijdens gestructureerde gesprekken met de hulpverlener wordt er gereflecteerd op ervaringen en concrete leermomenten. In het kader van de persoonlijke doelstellingen van de cliënt wordt hierbij ook de toekomst uitgebreid besproken.

Groepsbegeleiding

De Doortrapper biedt tevens diensten en trainingen voor groepen zoals scholen, buurthuizen, instellingen, het bedrijfsleven en de overheid.

Coaching & Individuele Begeleiding omvat onder andere:

 • Ondersteuning bij sociale vaardigheden
 • Ondersteuning bij het structureren en regisseren van dagelijkse activiteiten
 • Ondersteuning bij professionele zorgbemiddeling
 • Ondersteuning bij het regelen van financiële zaken
 • Ondersteuning bij het accepteren en omgaan van Autisme of ADHD
 • De Doortrapper
 • De Doortrapper

Life is like riding a bicycle, to keep your balance you must keep moving

– Albert Einstein

Tarieven

Wat zijn de kosten voor diensten van De Doortrapper

Gratis adviesgesprek

Wanneer je interesse hebt in de diensten van De Doortrapper, kun je contact opnemen voor een gratis adviesgesprek. In dit eerste gesprek wordt de hulpvraag besproken, wat De Doortrapper voor je kan doen en hoe de opzet van het traject er uit kan zien.

Intakegesprek

Wil je na het adviesgesprek gebruik maken van de diensten van De Doortrapper, dan volgt een intakegesprek. In dit gesprek zullen we dieper ingaan op de doelen en de frequentie van de begeleiding. De doelen waaraan gewerkt gaat worden, komen te staan in een begeleidingsplan. Dit plan krijg je na het gesprek via de mail of, indien gewenst, via de post toegestuurd. Eveneens zal gevraagd worden een zorgovereenkomst te tekenen, waarin je aangeeft akkoord te gaan met de begeleiding.

Vergoeding

De Doortrapper biedt gepaste individuele begeleiding die in veel gevallen vanuit de nieuwe WMO of Jeugdwet kan worden betaald. De Doortrapper is via Zorgondernemers Twente één van de aanbesteedde zorgaanbieders in Twente. Hiervoor is wel een indicatie nodig. In deze indicatie staat vast hoeveel zorg er kan worden geboden en in welke vorm. Het zorgloket van je gemeente kan je hierbij helpen. Ook is het mogelijk om ondersteuning te financieren vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Voor verdere informatie omtrent de nieuwe WMO of Jeugdwet, een persoonsgebonden budget, of het ontvangen van particuliere ondersteuning, kan er altijd contact worden opgenomen. Een adviesgesprek is kosteloos.

De Doortrapper draagt bij aan duurzaamheid door de fiets in te zetten als transportmiddel. In de gevallen dat de afstand die moet worden afgelegd, te groot is wordt er gebruik gemaakt van een car sharing initiatief. Daardoor verminderd het autogebruik gemiddeld 12.000 km per jaar en dat bespaart jaarlijks 1180 tot 2038 kg CO²-equivalenten

Contact

Neem gerust contact met ons op voor een gratis adviesgesprek

Verstuur een Bericht

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Contact Informatie

Bedankt voor het bezoeken van onze website, neem gerust contact op, voor een gratis adviesgesprek, het bespreken van een persoonlijk probleem of stellen van een vraag, vul het contactformulier in of contacteer ons direct.

 • f Robbert Noordhoek
 • , H.B. Blijdensteinlaan 2C, 7514CB Enschede
 • O 06-48463608
 • m info@dedoortrapper.nl
 • p KvK-nummer: 56891040